Aparatura

Do majątku Katedry należy:

Wysokosprawny chromatograf cieczowy (DIONEX, Ultimate 3000) wraz z detektorem typu UV/VIS (DIONEX, PDA-3000) i detektorem fluorescencyjnym (DIONEX, RF-2000)

Chromatograf gazowy (SHIMADZU, GC-2010)  z detektorem typu FID i NPD

Densytometr skaningowy ( SHIMADZU, CS-9301PC) wyposażony w lampę ksenonową do pomiaru fluorescencji

Spektrofotometr typu UV/VIS (SHANGHAI METASH INSTRUMENT, UV-5100)

Spektrofotometr typu UV/VIS (HACH LANGE, DR2800)

Czytnik mikropłytek ELISA ( BIO-TEK, Powerwave XS ) wraz z płuczką (RAYTO LIFE AND ANALYTICAL SCIENCES, RT 2600C)