Współpraca

Katedra i Zakład Chemii prowadzi współpracę z:

 

Katedrą i Oddziałem Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii, Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

II Katedrą i Oddziałem Klinicznym Kardiologii, Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Katedrą i Zakładem Biologii Medycznej i Molekularnej, Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Katedrą i Oddziałem Klinicznym Psychiatrii, Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Uniwersytetem Medycznym w Innsbrucku 

Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.