Najważniejsze osiągniecia

Opracowanie metodyki oznaczania ftalanów w wodzie za pomocą mikroekstrakcji SPME i GC-MS we współpracy z ośrodkiem Centre for Environmental Resarch Leipzig-Halle Ltd, Dep. of Analytical Chemistry, Lipsk, Niemcy

Synteza nowej fazy stacjonarnej C30 i jej zastosowanie w chromatografii cieczowej (do analizy tokoferoli i karotenoidów) we współpracy z ośrodkiem University of Tubingen,Spectroscopy and Chromatography Laboratory of the Institute of Organic Chemistry

Opracowanie nowych oraz rozwój i udoskonalenie już stosowanych procedur oznaczania wybranych biomarkerów, umożliwiających ocenę stopnia narażenia na ksenobiotyki występujące w zanieczyszczonym powietrzu, dymie tytoniowym i innych elementach środowiska 

Opracowania oryginalnej, metody oznaczania głównych metabolitów nikotyny tj. kotyniny i trans 3'-hydroksykotyniny w moczu

Opracowanie w ramach projektu badawczego KBN kompleksowej metody wyodrębniania i analizy jakościowo-ilościowej czterech klas kancerogennych związków organicznych (aminoazaareny, azaareny, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, oksycholesterole) powstających w wysokobiałkowej żywności podczas jej termicznego przygotowania

Opracowanie nowych, czułych i specyficznych markerów oceny nasilenia wolnorodnikowych modyfikacji lipoprotein

Opracowanie metod oznaczania parametrów antyoksydacyjnej bariery ochronnej oraz oceny stanu równowagi procesów redox w organizmach