Pracownicy

 

 Imię i nazwisko

Funkcja
dr hab. n. med. Krystyna Tyrpień-Golder, prof. nadzw. SUM kierownik katedry
dr hab. n. chem. Beata Janoszka  adiunkt
dr n. med. Aleksandra Damasiewicz-Bodzek adiunkt
dr n. med. Magdalena Szumska adiunkt
mgr Aleksandra Waligóra asystent
mgr Agnieszka Nowak asystent
Wioletta Karliczek technik
Bogumiła Romanowska technik
Barbara Szwoba starszy technik
mgr inż. Sławomir Waligóra starszy technik
Alicja Wójcik pracownik serwisu sprzątającego
Izabela Kardynalska pracownik serwisu sprzątającego