Instrukcje do ćwiczeń- I rok

Instrukcje do zajęć fakultatywnych: 

Ćwicz. nr 1. Reakcje wstępne, reakcje z metalami i ich solami.

Ćwicz. nr 2. Neutralizacja, działanie substancji żrących.

Ćwicz. nr 3. Badanie własności fizykochemicznych wybranych rozpuszczalników organicznych.              

Ćwicz. nr 4a. Wykrywanie niebezpiecznych gazów.

Ćwicz. nr 4b. Niebezpieczne substancje chemiczne w gospodarstwie domowym

Ćwicz. nr 5. Substancje palne. Prelekcja.