Koło STN

Czym jest Koło STN?

Przy naszej Katedrze działa Koło Naukowe STN. Opiekunem Koła jest dr hab. n. chem. Beata Janoszka. W ramach prac Koła studenci mają możliwość realizacji swoich naukowych pasji i zainteresowań, m.in. w zakresie oznaczania toksycznych związków chemicznych i ich metabolitów w próbkach środowiskowych i płynach ustrojowych. 

Efektem działalności Koła są prezentacje wyników prac na uczelnianych, ogólnopolskich i międzynarodowych sesjach STN oraz udział studentów w obozach i konferencjach naukowych. Kilkakrotnie prace studentów naszego Koła zdobywały uznanie i nagrody w kategorii prac teoretycznych.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej pracy naukowej studentów ze wszystkich lat studiów!